Disclaimer Mioteq BV

Alle informatie op de website van Mioteq BV heeft een informatief karakter. Alhoewel Mioteq BV getracht heeft om deze informatie zo volledig en accuraat mogelijk weer te geven, garandeert Mioteq BV niet de juistheid, toepasselijkheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie op de website. Mioteq BV accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enige vorm van schade naar aanleiding van het gebruik van de website of de informatie die op de website beschikbaar is.

De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele manier worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke andere wijze dan ook, zonder dat Mioteq BV voorafgaand schriftelijke toestemming heeft gegeven. Alle rechten zijn voorbehouden aan Mioteq BV

Op deze website staan diverse links naar websites die niet van Mioteq BV zijn. Mioteq BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud en het privacybeleid van andere websites.

Mioteq BV behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen.