MVO (Maatschappelijk verantwoord ondernemen)

“Het bewust richten van de ondernemingsactiviteiten op waardecreatie op langere termijn in de drie dimensies people, planet en profit, gecombineerd met de bereidheid de dialoog met de samenleving aan te gaan. MVO behoort tot de core business van ondernemingen.” citaat SER (Sociaal Economische Raad)

Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen gaat het om het vinden van een balans tussen mens (sociaal), maatschappij/milieu (ecologisch) en economisch (profit). Deze balans leidt tot betere resultaten voor zowel het bedrijf als de samenleving.

MVO people Profit Planet maatschappelijk verantwoord ondernemen binnen Mioteq

Voor de dimensie ‘sociaal’ ontplooit MIOTEQ de volgende activiteiten:

MIOTEQ heeft een motivatiebeleid waarbij de medewerkers een bijdrage kunnen leveren voor maatschappelijke, sociale of goede doelen/evenementen.

Er worden regelmatig toolbox-bijeenkomsten gehouden (in het kader van VCA) met maximale aandacht voor veiligheid voor de individuele medewerker, maar ook voor de omgeving en het milieu.

Wij stimuleren onze medewerkers actief om verantwoord te bewegen en in beweging te blijven

Werkplekken en –tijden zijn flexibel en toch goed ingericht voor Mioteq maar zeker ook voor de medewerker.

 

Voor de dimensie ‘ecologisch’ ontplooit MIOTEQ de volgende activiteiten:

MIOTEQ streeft naar een paperless office. Opdrachtgevers wordt gevraagd alles digitaal aan te leveren en zal waar mogelijk ook alles digitaal aanleveren.

Alle partners zijn waar mogelijk in de omgeving gesitueerd om een bijdrage te leveren aan een lagere CO2 uitstoot.

De werkzaamheden worden zo veel mogelijk op een plaats gecentraliseerd om onnodige verplaatsingen (transport) te voorkomen.

Het bedrijfsafval wordt gescheiden ingezameld en afgevoerd.

Wij werken, waar mogelijk, met duurzame en hoogwaardige materialen

MIOTEQ maakt gebruikt van zelfverdichtend (zvb)beton met een hoge mechanische sterkte. Hierdoor het verven/coaten van de oppervlakten niet meer nodig en wordt hierdoor het milieu minder belast. Restproducten van bouwkundig afval kan verwerkt worden in het betonmengsel waardoor er minder natuurlijke delfstoffen gebruikt dienen te worden.

Mioteq BV

Mioteq levert en plaatst veilige, geconditioneerde prefab betonnen behuizingen op maat, indien gewenst met een technische installatie.